Koppeling Focus Feedback met Volgjewoning.nl

31 juli 2018

Focus Feedback en Volgjewoning.nl zijn onlangs aan elkaar gekoppeld. Vanaf nu zijn ook alle gebruikers van Volgjewoning.nl in staat om automatisch de klantloyaliteit
te meten onder haar relaties.
Focus Feedback heeft al meerdere koppelingen met belangrijke bouwapplicaties, maar deze koppeling met Volgjewoning.nl vormt wel een hele speciale. 

Op vaste momenten worden de bewoners eraan herinnerd dat zij feedback kunnen achterlaten over een bepaald deel van het proces.
De organisatie heeft daar verder geen omkijken meer naar, maar blijft wel voortdurend op de hoogte van de klanttevredenheid van de bewoners of huurders.

Samenwerking met Volgjewoning 

Focus Feedback levert software om de loyaliteit van bouw- en vastgoed organisaties te meten. Kopers van woningen en opdrachtgevers worden hiervoor gepeild gedurende het gehele bouwproces.
Volgjewoning.nl voorziet in een persoonlijk woondossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen.
Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de begeleider van het project goed zicht houden op de voortgang. 

Na de bouwvak 2018 zal Dura Vermeer de eerste relatie zijn die hier optimaal gebruik van gaat maken.

Wil je ook meer weten over deze unieke koppeling?
Neem gerust contact op met Dave Wurms via 013-571 88 44 of via ons contactformulier.